Сангвиник

Сангвиник [лот. sanguis, sanguinis – қон] – қ. Мизож.