Ғайришуурийлик

Ғайришуурийлик – субъект онгида намоён бўлмайдиган психик жараёнлар мажмуи. Бир қанча психологик назарияларда руҳиянинг сифат жиҳатидан онгдан кескин фарқлнувчи алоҳида соҳаси деб талқин қилинади. Немис файласуфи Э. Гартман (1842-1906)нинг иррационалистик «F. фалсафасига F. борлининг универсал асосидир. 3. Фрейднинг психанализи ва бошқа(лар) психологик оқимлардан асосий тушунчалардан бири. К. Г. Юнгнинг «Тахминий психология» асарида шахс ғайришуурилиги билан бир қаторда жамоа ғайришуурийлиги ҳам ажратиб кўрсатилади.

[addtoany]