Гигро-

Гигро- [юн. hygros – нам, ҳўл] – қўшма сўз таркибий қисми бўлиб, ўзи қўшилган сўз маъноси намлик, намгарчиликка оидлигини англатади (масалан, гигрома).