Гисто-

Гисто- [юн. histos – тўқима] – қўшма сўзлар таркибий қисми; ўзи бирикиб келган сўз маъноси тўқимага, жонивор организми тўқималарига оид эканлигини билдиради (масалан, гистология, гистофизиология).