Глутамин кислота

Глутамин кислота, глютамин (аминоглутар) кислота, СООН – СН, – СН, – CH(NH)2 – СООН – кристаллар. Мол. м. 147,13, суюқланиш ҳарорати 202°. Сувда яхши эрийди. Оқсил ва қатор муҳим қуйи молекуляр бирикмалар (масалан, глутатион) таркибига киради. Табиий шакли – D. (+) изомер глутамин кислота жониворлар учун алмаштириладиган аминокислота ҳисобланади. Казеин, желатина, клейковина таркибида кўп миқдорда бўлади. Қон плазмаси ўзининг у-моноамиди – глутамин билан бирга барча эркин аминокислоталарнинг 1/3 қисмини ташкил қилади. Глутамин кислота + NH3 + АТФ 4* глутамин + АДФ + Н3Р04 анорганик реакцияси линзалар гуруҳига мансуб глутаминсинтетаза ферменти (қ. Ферментлар) ёрдамида амалга ошади, бунда жониворлар ва ўсимликлар тўқималарида ортиқча аммиакнинг боғланиши содир бўлади. Шу тариқа глутамин аммиакни доксикация жойига (аксари ҳолларда буйрак ва жигарда) йўналтиради, у аминогуруҳлар учун захира бўлиб ҳам хизмат қилади ва оқсиллар таркибига киради. Моддалар алмашинувида, айниқса, глутамин – глутамин кислота системаси муҳим роль ўйнайди. бу кислота моддалар алмашинувининг бошқа муҳим жараёнлари қайта аминланишида (аспаргин кислота билан бирга асосий иштирокчилардан биридир) ҳам қатнашади. Дезамиланишда а-кетоглутар кислота ҳосил қилади, у эса, ўз навбатида, трикарбон кислоталар циклига, декарбоксиллашда муҳим нейтрон агент – я-аминомой кислота ҳосил бўлишига олиб келади; кўп сонли ситезларда, шу жумладан, глутатион, глюкоза, орнитин синтезида иштирок этади. Глутамин кислотанинг натрийли тузидан озиқ-овқат саноатида маҳсулотларнинг таъми ва қийматини оширишда, тиббиётда таблеткалар, пасталар, шунингдек, баъзи асаб касалликларини даволашда қўлланиладиган суюқ дорилар (томирга юборилади) тайёрлашда фойдаланилади.

[addtoany]