Ангиокератома

Ангиокератома – терида пайдо бўладиган хавфсиз ўсма; бир ёки бир нечта бўлиши мумкин. Бунда, асосан, терининг мугуз қавати қапинлашади.