Ацетон

Ацетон [лот. acetum – сирка], диметикетон, СН3СОСН3 – органик бирикма, энг оддий кетон. Мол. м. 58,079. Учувчан ўзига хос ҳидли, рангсиз суюқлик, сувга яхши аралашади, тез ўт олиб кетади; зичлиги 792 кг/ м3, суюқланиш ҳарорати – 94°, кайнаш ҳ-рти – 56,2°. Кетонларга хос хоссаларни намоён қилади. Ацетон қиздирилганида (тахм. 700° да) кетон СН, = С = О ҳосил бўлади. Ишкорлар таъсирида галогенлар билан реакцияга киришиб, йодоформ, бромоформ, хлороформ ҳосил қилади. Фенол билан бир қаторда изопропилбензолни оксидлаб ва оксидланиш маҳсулоти – гидропроксидни парчалаб олинади. Ацетондан хилма-хил маҳсулотлар синтез қилиш мумкин. Ундан сульфаноль ҳам олинади. Ацетон саноатда нитрцеллюлоза ва антицеллюлозини эритувчи сифатида, синтетик каучиклар, бўёқ олишда ва бошқа(лар) мақсадларда ишлатилади.