Фито-

Фито-, -ФИТ [юн. phyton – ўсимлик] – ўлашма қўшма сўзларнинг биринчи ёки иккинчи қисми; шу сўзларнинг ўсимликка ёки ўсимликлар ҳақидаги фанларга (масалан, ботаникага) алоқадорлигини билдиради (масалан, фитотерпия; галофитлар, геофитлар).