Катагенез

Катагенез [юн. Kata – юқоридан қуйига бўладиган ҳаракатни билдирадиган қўшимча ва …генез] – биологияда организмларнинг соддлашган экологик муҳитга ўтиши туфайли мофофизиологик тузилишининг пасайишига, бир қанча аъзолар ва аъзолар тизимининг дезинтграцияси ва редукциясига олиб келувчи регрессив эволюция. Катагенезга мисол қилиб организмларнинг ўтроқ ёки паразит яшашга ўтиши туфайли улар тузилишининг ўзгаришини кўрсатиш мумкин. Катагенез атамаси регрессив эволюциянинг морфологик ўзгаришларини эмас, балки экологик ва генетик томонларини ҳам ўз ичига олиши билан катаморфоздан фарқ қилади.