Умуртқалараро тешик

Умуртқалараро тешик – умуртқа поғонасини ён юзасидаги тешик. Умуртқалар танаси билан бўғим ўсиқлари ўртасида юқориги ва пастки ўймалар жойлашган. Юқоридаги умуртқанинг пастки ўймаси пастки умуртқнинг юқори ўймаси билан қўшилиб, иккала ёнда биттадан умуртқалараро тешик ҳосил қилади. Бу тешиклар орқали орқа мия нервлари ва қон Томирлар ўтади.