Пассив

Пассив, пассивлик [лот. passivus – бефарқ, иродасиз, фаолиятсиз] – атрофидаги нарса ва ҳодисаларга, кишиларга нисбатан бефарқ муносабатда бўлиш, фаолиятсизлик ҳолати.