Тактил сезги

Тактил сезги – одам танасининг фақат иссиқ, совуқ, оғриқ, санчиқ, босиш, эзиш кабиларни бир-биридан фарқ қилиб сезиш эмас, балки секин эсган шабада, салгина теккан нарсалар (пахта, латта ва бошқа(лар) ёки жуда майда ҳашаротлар)ни ҳам сезиши. Тактил сезги йўллари орқа миянинг орқа устунларидан ўтади ва таламус орқали марказ томон йўналади.