Интерференция

Интерференция – 1) биологияда – гомлогик хромосомалар бир участкасидаги кросинговернинг бошқа қўшни участкаларда янги кроссинговер пайдо бўлишига таъсири. Интерференция, кўпинча, янги кроссинговер ҳосил бўлишига тўсқинлик қилади; 2) тиббиётда – аралаш (бир неча хил вирус туфайли келиб чиққан) инфекцияли бир вируснинг бошқа вирус таъсирини босиб кетиши.

[addtoany]